Zeren mende egongo da adimen-desgaitasuna duten pertsonek beren ametsak bete ahal izatea ala ez?
Zure bideo edo testua bidali ahal diguzu, eztabaida foro honetan parte hartzeko. Eskerrik asko!


    Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudian (EB), 2016ko apirilaren 27koa, ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruz hitz egiten duena, jakinarazi nahi dizugu formulario honetan jasotako datuak tratatu egingo direla “Jakinarazpenak” izeneko kategoriaren arabera. Gorabide da horren arduraduna. Tratamenduaren helburuak honakoak dira: Gorabideren funtzionamenduaren eta langileen inguruko informazioa bidaltzea. Zerbitzu eta jardueren zabalkundea eta ekitaldietan parte hartzea, horiek sustatu eta adimen desgaitasunaren inguruan sentsibilizatzeko. Tratamenduaren oinarri juridikoa interesdunen baimena da. Interesdunak datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea gauzatu dezake, baita datuak eraman, tratamenduari aurka egin edota mugatzekoa ere, beherako aldean adierazitako helbidean, edo tratamenduaren arduradunaren helbidera idazki bat bidalita: lopd@gorabide.com. Informazio gehiago jaso dezakezu gorabide.com/rat_eus atalean edo lopd@gorabide.com helbidera mezua bidaliz. Zure eskaerak erantzunik jasotzen ez badu, dagokion erreklamazioa jar dezakezu Datuen Babeserako Espainiako Agentzian, edo Datuen Babesaren Arduradunarekin harremanetan jarri, DPO@gorabide.com helbidean.